Concert Only Free Platform

紀念斯克里亞賓150歲冥誕-葉孟儒2022鋼琴獨奏會 Andrei Yeh 2022 Piano Recital

2022-01-08~2022-02-12 0 Comments

紀念斯克里亞賓150歲冥誕-葉孟儒2022鋼琴獨奏會
Andrei Yeh 2022 Piano Recital

2022/1/8 (六) 19:30

衛武營國家藝術文化中心表演廳

場館地址:高雄市鳳山區三多一路1號

票價:500 、 800 、 1,200

2022/2/12 (六) 19:30

國家兩廳院演奏廳

場館地址:臺北市中正區中山南路21-1號

票價:500 、 800 、 1,200