Concert Only Free Platform

皮亞佐拉輕歌劇《被遺忘的瑪麗亞》 A. PIAZZOLLA: María de Buenos Aires

2021-09-17~2021-09-19 0 Comments

皮亞佐拉輕歌劇《被遺忘的瑪麗亞》
A. PIAZZOLLA: María de Buenos Aires

時間: 2021/9/17 (五) - 2021/9/19 (日)

https://www.opentix.life/event/1410525079151284226

主辦:國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心

衛武營國家藝術文化中心戲劇院
場館地址:高雄市鳳山區三多一路1號

2021/9/17 (五) 19:30

票價:300 、 600 、 900 、 1,200 、 1,800 、 2,200

2021/9/18 (六) 14:30 錄影場

票價:300 、 600 、 900 、 1,200 、 1,800 、 2,200

2021/9/19 (日) 14:30

票價:300 、 600 、 900 、 1,200 、 1,800 、 2,200

製作暨演出團隊

作品|《布宜諾斯艾利斯的瑪麗亞》

音樂|阿斯托爾·皮亞佐拉

文本|霍拉喬·費雷爾

指揮|簡文彬

導演暨編舞|黎海寧

臺灣執行導演暨排練指導|陳秋吟

舞台設計|陳威光

服裝設計|范懷之

燈光設計|郭建豪

女獨唱家(瑪麗亞)|蔣啟真

男獨唱家(歌手)|葉展毓

說書人(幽靈)|康嘉鐸

舞者|簡麟懿、鄭伊涵、亞博特.賈西亞、徐珮嘉、黃于軒、楊雅媛、楊雅晴、郭爵愷、李冠霖、吳欣潔、王鈞弘、盧瀅潔

樂團|Circo 樂團

手風琴|李承宗

第一小提琴|王致翔

第二小提琴|杜冠璋

中提琴|林倢伃

大提琴|陳世霖

低音提琴|陳弘之

鋼琴|陳永禎

吉他|羅貝多

長笛|歐珈妏

打擊|鄭雅心

鼓|藤井俊充

A. PIAZZOLLA: María de Buenos Aires

Music|Astor PIAZZOLLA

Text & Libretto|Horacio FERRER

Conductor|CHIEN Wen-pin

Stage Director & Choreographer |Helen LAI

Taiwan Executive Director & Rehearsal Master | CHEN Qiu-yin

Set Designer|CHEN Wei-Kuang

Costume Designer|FAN Huai-chih

Lighting Designer|KUO Chien-hao

Female Singer (Maria)|Jeannie CHIANG

Male Singer (Cantor)|YEH Chan-yu

Narrator (Duende)| Ricardo CANZIO

Dancers|CHIEN, Lin-yi, CHENG, I-han, Albert GARCIA, HSU, Pei-jia, HUANG, Yu-hsuan, YANG Ya-yuan, YANG, Ya-ching, KUO Chueh-kai, LEE Kuan- ling, WU, Shin-jie, WANG, Chun-hung, LU Ying-chieh

Ensemble|Circo Ensemble

Bandoneon: LEE Chen-chung / Violin 1: WANG Chih-hsiang / Violin 2: TU Kuan-chang / Viola: LIN Chieh-yu / Cello: CHEN Shih-lin / Double Bass: CHEN Hung-chih / Piano: CHEN Yung-jen / Guitar: Roberto ZAYAS / Flute: OU Chia-wen / Percussion: CHENG Ya-hsin / Drum: Toshi Fuji