Concert Only Free Platform

臺灣國樂團《戲采》戲曲音樂會

2020-01-17 0 Comments

臺灣國樂團《戲采》戲曲音樂會

2020/01/17 19:30 ~ 21:30
主辦單位: 國立傳統藝術中心

聯絡資訊: 臺灣國樂團02-88669791

票價說明: 新台幣 300、500、800、1000、2000 元

節目介紹

戲曲泛指中華文化的傳統戲劇。本場係以歌仔戲、京劇、南管戲、北管戲、布袋戲、客家戲及豫劇等七種戲曲為創作素材,由國內知名作曲家為臺灣國樂團量身打造、全新創作,期待您走進臺灣戲曲中心,讓您一次聽足7種不同劇種的戲曲音樂,沉浸在戲采的夜晚。製作團隊

監製:陳濟民

副監製:朱瑞皓

製作:劉麗貞

演出:臺灣國樂團

指揮:顧寶文

京劇:黃若琳

北管:胡毓昇、楊晴儀

曲目

1.京劇:《貴妃.悒》給京劇旦角、京劇樂師與國樂團 陸橒 曲

2.北管戲:《鍾馗嫁妹》北管戲與國樂團 陳中申 曲

3.歌仔戲:《都馬調》周以謙 曲

4.南管:《留傘》陳士惠 曲

5.布袋戲:《布袋戲韻》盧亮輝 曲

6.豫劇:《少林魔杖》瞿春泉 曲

7.客家戲:《來食茶》顏名秀 曲

https://event.culture.tw/NCFTA/portal/Registration/C0103MAction?useLanguage=tw&actId=90106&request_locale=tw