Concert Only Free Platform

易心瑜小提琴獨奏會《古樂今曲傳琴意》 2019 Yi Hsin-Yu Violin Recital

2019-06-15 0 Comments

易心瑜小提琴獨奏會《古樂今曲傳琴意》
2019 Yi Hsin-Yu Violin Recital

主辦:易心瑜 0922-402582

贊助:合邦國際儲運、自然主意|酷覓星、仁杰義金屬、富欣智慧生活

網站連結:https://www.facebook.com/心琴瑜樂頁-易心瑜-727016647393746/

演出時間 : 2019/06/15(六)19:30

演出地點 : 國家兩廳院演奏廳(臺北市中山南路21-1號)

https://www.artsticket.com.tw/CKSCC2005/cart/cart00/ShowMap.aspx?PerformanceId=8JNfZ4VZd5RtUOxQvA62L7z0XWiGiQp9O2aX85xSix8